Целта на проекта Folding@Home:

      Да се изследват и опишат формирането и пространствената структура на протеините и свързаните с това болести.

Какво всъщност представляват протеините и защо има значение техния ред на свързване и пространствената им симетрия?


            Протеините са 'работните коне' на биологията - нейните нано движещи механизми. Но преди протеините да поемат техните биологични функции, те образуват триизмерни вериги
, или се 'нагъват'. Самият процес на образуване на тези триизмерни пространствени вериги от протеини, е критичен и основополагащ процес в биологията и засега остава
неразгадан. Освен това, когато протеините не се свързват правилно, това води до сериозни ефекти и отклонения,част от които са заболявания като болестта на Алцхаймер, 'Луда
Крава' и паркинсонова болест.


Как работи проекта Folding@Home?


           Folding@Home е проект за разпределено смятане, който изучава образуването на пространствените протеинови вериги, непревилното формиране на тези вериги,самия процес
на свързване на протеините и болестите следващи от това свързване. Използвани са новаторски изчислителни методи и разпределени пресмятания в изключително голям размер,
за да се симулира процеса на образуване за хиляди и милиони пъти по-дълги времена от досега достиганите. Всичко това позволява да се симулира процеса на протеиново
свързване за първи път и да се насочат усилията към изучаване на болестите свързани с този процес.


Как може да помогнете?


              Просто изтеглете .ехе файла и го инсталирайте на вашия компютър. Алгоритмите са оптимизирани така, че всеки компютър, който се присъедини към проекта, дава съответния
принос към увеличаване скоростта на симулацията.

 


Туристически оферти | Смешни снимки | Смешни истории